Lansare e-learning „Introducere în limbajul mimico-gestual”

Foto_e-learning
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova și în parteriat cu Fundația Educație pentru Democrație din Polonia (în cadrul programului RITA) anunţă înscrierea participanţilor la cursului de e-learning „Introducere în limbajul mimico-gestual”.

Scopul cursului este sporirea gradului de informare, cunoștințe și formarea abilităților în domeniul limbajului mimico-gestual în Republica Moldova.

Obiective specifice:

• Elaborarea și desfășurarea cursului de e-learning „Introducere în limbajul mimico-gestual”, pe durata a 3 luni, cu participarea a minim 60 de persoane din raionalele Republicii Moldova.
• Medierea limbajului semnelor în societate.
• Formarea deprinderilor de a activa în reţea, de a acumula şi analiza informaţii din surse diversificate, creșterea gradului de conștientizare printr-un curs de învățământ la distanță pe platforma de cooperare internațională http://civicportal.education/.
• Promovarea limbajului mimico-gestual ca și mijloc de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului „Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”.

Programul cursului va acoperi aspecte din diferite tematici: Introducere în limbajul mimico-gestual; Semnificații ale limbajului mimico-gestual; Specificul comunicării cu persoanele cu dizabilități de auz; Familia; Școala; Natura; Transportul; Medicina; Organizații, instituții, autorități; Legea și justiție Etc.

Cursul se va desfășura începînd cu 15 iunie 2016. Instruire este gratuită şi nu presupune prezenţă on-line la ore prestabilite. Participarea presupune conexiunea pe platformă de cîteva ori pe săptămînă, la ore comode participanţilor pentru parcurgerea materialelor didactice oferite şi recomandate, participarea la sondaje, teste individuale, implicarea în discuţii pe forum şi elaborarea unei lucrări individuale. La finisarea cursului participanții care vor absolvi cu succes cursul vor primi certificate electronice.

Inscrierea la curs e-learning se face prin expedierea unui mesaj cu titlul „Introducere în limbajul mimico-gestual” pe adresa electronică edudemo.md@gmail.com

Sunt invitați să participe la instruire educatori, pedagogi, părinți ai copiilor cu dizabilități de auz, asistenți sociali, reprezentați ai autorităților publice locale și centrale, ziariști, interpreți, precum și toți cei interesați de acest domeniu și care doresc să contribuie personal la sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități de auz și promovarea conceptului limbajului mimico-gestual în Republica Moldova.

Cursul de e-learning este realizat în cadrul proiectului Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, implementat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA și este co-finansat de programul „Region in Transition” – RITA Program of the Polish-American Freedom Foundation, implementat de Fundaţia Educaţie pentru Democraţie din Polonia.

Răspunderea este exclusivă a autorilor și nu conține, sub nici o formă, pozițiile donatorilor.

Video promoțional: Vrei să înveți limbajul mimico-gestual? Vin-o alături de noi!

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director proiect, vkoroli@gmail.com

De asemenea, ai putea dori...