Servicii de interpretare în limbajul semnelor la comisiile electorale

H O T Ă R Î R E

cu privire la demersul Asociației Obștești Alianța INFONET pentru oferirea suportului logistic la implementarea proiectului ”Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități”

capture
Asociația Obștească Alianța INFONET a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care comunică despre implementarea proiectului ”Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități”, solicitînd aprobarea instalării sistemelor televizate cu circuit închis (STVCI) în cadrul a 3 secții de votare cu sediul în orașul Basarabeasca, municipiile Chișinău și Bălți, unde locuiesc compact persoane cu dizabilități de vedere, de asemenea acordul pentru desfășurarea serviciului de translare mimico-gestuală, la cererea persoanelor cu dizabilități de auz, în cadrul a 3 secții de votare din mun. Chișinău.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova, Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă ”Low Vision”, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Scopul declarat al proiectului este ajustarea politicilor sociale pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi aprofundarea drepturilor omului prin sporirea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la procesele electorale.
Asociația Obștească Alianța INFONET este înregistrată la Ministerul Justiției și are sediu în orașul Rezina, raionul Rezina. Asociația Obștească Alianța INFONET, Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova, Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă ”Low Vision” promovează politici de facilitare a incluziunii sociale a persoanelor cu diverse dizabilități.
În demers se menționează că sistemele televizate cu circuit închis vor fi oferite de Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă ”Low Vision” și Asociația ”Help Moldova” din Norvegia, care vor delega 3 (trei) experți tehnici ce vor acorda, la cerere, consultanță în deservirea STVCI. Persoanele care vor asigura translarea în limbajul mimico-gestual vor fi delegate de Asociația Surzilor din Republica Moldova și vor facilita, la cerere, procesul de comunicare dintre membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și alegătorii cu dizabilități de auz. În demers se mai arată că persoanele delegate au semnat un angajament de imparțialitate.
Persoanele, la care se face referire în demers și care au fost delegate ca experți tehnici de deservire a STVCI și translatori în limbajul mimico-gestual (lista se anexează), au fost acreditate în calitate de observatori naționali din partea Asociației obștești Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 445 din 21 octombrie 2016.
Avînd în vedere că persoanele delegate ca experți tehnici au și statut de observator național la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, Comisia atrage atenția subiecților interesați asupra restricțiilor de care trebuie să țină cont în cadrul implementării proiectului. Astfel, conform Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006, observatorii sînt persoane care au dreptul să asiste la operațiile electorale, dar fără să intervină în procesul alegerilor și în procedurile din ziua alegerilor. În particular, potrivit art. 54 alin. (1) din Codul electoral, dacă alegătorul nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul, el are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deci cu excepția observatorilor.
Totodată, asumîndu-și angajamentul de a întreprinde măsuri care să asigure condiții de participare neasistată la procesul electoral a persoanelor cu dizabilități în vederea realizării drepturilor constituționale ale acestora, conducîndu-se de Declarația privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobată prin hotărîrea nr. 3272 din 21 aprilie 2015 și Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărîrea nr. 4463 din 26 ianuarie 2016, Comisia consideră binevenită inițiativa de a implementa un astfel de proiect destinat persoanelor cu dizabilități de vedere și de auz și va dispune organelor electorale, pentru care se solicită implicarea, să ofere suportul necesar.
În temeiul art. 16 şi 38 din Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166-XVIII din 9 iulie 2010 şi publicată în Monitorul Oficial la 23 iulie 2010, art.11, 18, 22 lit. a), 26 alin. (1) lit. a), b) şi j) şi art. 54 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006, cu Declarația privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 3272 din 21 aprilie 2015 și prevederile Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4463 din 26 ianuarie 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

1. Se aprobă desfășurarea serviciului de translare mimico-gestuală, în cadrul a 3 secții de votare din mun. Chișinău, precum și instalarea sistemelor televizate cu circuit închis (STVCI) în cadrul a 3 secții de votare cu sediul în orașul Basarabeasca, municipiile Chișinău și Bălți, de către persoanele autorizate, conform anexei la prezenta hotărîre, în vederea implementării proiectului ”Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități”, realizat de Asociația Obștească Alianța INFONET în parteneriat cu alte organizații, la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.
2. Birourile electorale ale secțiilor de votare nr. 1/137 din municipiul Chișinău, nr. 2/36 din municipiul Bălți și nr. 5/3 din orașul Basarabeasca vor acorda asistența logistică necesară observatorilor/experților tehnici împuterniciți cu deservirea sistemului televizat cu circuit închis, care va funcționa în ziua alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Alina RUSSU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Veaceslav AGRIGOROAE

Chişinău, 25 octombrie 2016
Nr. 480
sursa: cec.MD

De asemenea, ai putea dori...