Imposibilul este Temporar – Invitație la Dialog Social pentru Eliminarea Barierelor de Comunicare

Chișinău, 28 februarie 2017

La începutul anului 2016, Asociația Surzilor din Republica Moldova semnala situația alarmantă și discriminatorie în domeniul accesului la informaţie pentru persoanele cu dizabilităţi de auz. Problema stringentă este cauzată și de numărul extrem de mic al interpreților în limbajul mimico-gestual – în Republica Moldova existau doar 8 persoane autorizate. Comunitatea surzilor din Republica Moldova numără circa 5000 de persoane. Astfel, reiesă un coraport de un interpet la 625 de persoane cu dizabilități de auz. Spre comparație, acest indicator în România e de un interpret la 500 de surzi, în timp ce media europeană este de un interpret la 70 de persoane, în Finlanda – 1 la 30 de persoane!

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse mai multe acțiuni consolidate pentru a remedia această situație:
• A fost organizat un curs de instruire la distanță „Introducere în limbajul mimico-gestual”,

• Au fost publicate primele cărți în limba română din Republica Moldova despre și cu referire la comunitatea persoanelor cu dizabilități de auz – Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru inţelegerea lumii pesoanelor cu dizabilităţi de auz; Ghid metodologic pentru învăţarea limbajului mimico-gestual în Republica Moldova,

• Este în curs de apariție o lucrare fundamentală – Dicționarul limbajului mimico-gestual din Republica Moldova, care cuprinde peste 2000 de semne însoțite de o descriere în limbile română, rusă și engleză,

• Instruirea a 12 intepreți în limbajul mimico-gestual (nivel avansat) și instruirea în limbajul mimico-gestual a 122 de educatori, pedagogi (inclusiv părinți ai copiilor cu dizabilități de auz) din instituțiile specializate pentru copiii hipoacuzici din Cahul și Hîrbovăț (raionul Călărași) și municipiile Bălți și Chișinău (nivel începător),

• Campanie de promovare a limbajului mimico-gestual ca mijloc de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici.

În rezultat, remarcăm o sporire a statutului limbajului mimico-gestual în Republica Moldova, iar spre finele anului 2016 au trecut cu succes examenul la comisia de atestare a Ministerul Justiției și au fost autorizate încă 9 interpreți în limbajul mimico-gestual. Astfel, astăzi numărul lor a ajuns la 17, iar coraportul s-a imunătățit – un intepret la 295 de persoane cu dizabilități de auz.

IMG_043

Asociația Surzilor aduce sincere mulțumiri partenerilor (Asociația Filantropică AGAPE, Alianța INFONET) și comunității donatorilor (Fundația Est-Europeană, Fundația Soros-Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Ambasada Finlandei la București), fără suportul cărora aceste realizări remarcabile ar fi fost imposibile.

În alt context, ASRM invită toți actorii interesați la un dialog constructiv și atrage atenția autorităților de stat vizate despre necesitatea elaborării și implementății unui plan integru privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz. Aceste acțiuni trebuie să aibă un caracter consolidat, cu sarcini clare pe termen mediu și lung. Autoritățile nu trebuie să caute și să ofere soluții universale, ci trebuie să fie orientate pe necesitățile concrete și specifice ale fiecărui tip de dizabilitate de auz. Aceasta este rețeta pentru o incluziune socială a persoanelor cu dizabilități de auz și o transformare pozitivă și sinergică a dezideratului „Imposibilul este temporar”.

IMG_040

Pentru informații suplimentare:

Emblema ASRMNatalia Babici, Prim Vice-Președinte, Asociația Surzilor din Republica Moldova
(+ 373 22) 72-99-25; (+ 373) 69371371, deaf.moldova@gmail.com; www.as.md

Lista interpreților în limbajul mimico-gestual (nr.289-296 și nr.504-512):
Extras din Registrul Interpreților

De asemenea, ai putea dori...