Arhivă zilnică: 09:32

Recomandări pentru a reduce impactul pandemiei asupra persoanelor cu dizabilități

Autoritățile trebuie să analizeze lecțiile învățate în ceea ce ține de asigurarea asistenței medicale și sociale pentru grupurile vulnerabile în perioada de pandemie COVID-19 și să ajusteze politicile în acest sens, cu includerea măsurilor de reziliență pentru perioada de urgență. Totodată, trebuie să creeze condiții pentru a spori accesul la...