Arhivă zilnică: 13:43

Întâlnirea cu Prim Ministrul al Republicii Moldova Natalia Gavrilița

În colaborare a trei organizații obștești și anume, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația Nevăzătorilor din Republica Moldova și Societatea Invalizilor din Republica Moldova, care activează la nivel național și sunt cu caracter social și apolitice. Scopul de bază al acestor asociații sunt depistarea și întrunirea persoanelor cu dizabilități, reabilitarea...