Întâlnirea cu Prim Ministrul al Republicii Moldova Natalia Gavrilița

În colaborare a trei organizații obștești și anume, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația Nevăzătorilor din Republica Moldova și Societatea Invalizilor din Republica Moldova, care activează la nivel național și sunt cu caracter social și apolitice.
Scopul de bază al acestor asociații sunt depistarea și întrunirea persoanelor cu dizabilități, reabilitarea lor socială, de muncă și medicală, promovarea și protecția drepturilor lor legale, contribuirea și sporirea nivelului de educație, însușirea profesiilor, crearea condițiilor necesare de comunicare, încadrarea în câmpul muncii.
În așa componență la solicitarea acestor organizații către Guvernul Republicii Moldova, Prim Ministra Republicii Moldova D-na Natalia Gavriliță a acceptat o întrevedere cu dumneaei.
Din numele ASRM a participat D-ul Președinte Ruslan Lopatiuc și Prim vicepreședintă D-na Natalia Babici.

Am înaintat soluționarea problemelor:
– Susținerea financiară a activităților Asociației și organizațiilor primare, Filialele Teritoriale din cadrul ASRM;
– Cheltuielile de administrare pentru efectuarea activităților specifice pentru surzi;
– Instruirea interpreților în LMG și a cadrelor pedagogice în școlile generale sau redeschiderea școlilor speciale;
– Reexaminarea Regulamentului de Subvenționarea a locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități angajate în cadrul acestor organizații Naționale.

Anexă poza: Prezența Prim Ministrului RM d-na Natalia Gavrilița și reprezentanții a acestor trei organizații naționale al persoanelor cu dizabilități din RM.

De asemenea, ai putea dori...