Веселые старты ОГРМ — 2016

 • (RO) 13669049_1041517889268065_8061480445849845641_n
 • (RO) 13681027_1041517732601414_876725229842663049_n
 • (RO) 13681035_1041517539268100_8719410614983498716_n
 • (RO) 13686708_1041520572601130_5397639079224260664_n
 • (RO) 13697248_1041520362601151_4641445785779667405_n
 • (RO) 13700049_1041520452601142_886306240937454806_n
 • (RO) 13716020_1041520189267835_1900236514275641688_n
 • (RO) 13731642_1041517825934738_9070611401265388723_n
 • (RO) 13754173_1041520579267796_6781869049573553227_n
 • (RO) 13754442_1041520769267777_1020948473523697264_n
 • (RO) 13770525_1041520722601115_3935060668556884244_n
 • (RO) IMG_1343
 • (RO) IMG_1357
 • (RO) IMG_1481
 • (RO) IMG_1556
 • (RO) IMG_1571
 • (RO) IMG_1655
 • (RO) IMG_1689
 • (RO) IMG_1697
 • (RO) IMG_1707
 • (RO) IMG_1771
 • (RO) IMG_1828
 • (RO) IMG_1922
 • (RO) IMG_1949
 • (RO) IMG_1989
 • (RO) IMG_2008

16 iulie 2016 în or. Vadul lui Vodă, în parcul Nistrean la baza de odihnă a Asociației Surzilor din Republica Moldova ”Relaxare” a avut loc Concursul național sportiv ”Staturi Vesele ASRM” ediția a IV cu participarea a 6 echipe din 7 anunțate și depuse la start din diferite regiuni a Republicii Moldova inclusiv din stânga Nistrului.
La deschiderea celei de-a 4-a ediție a concursului „Starturi vesele„, au luat parte reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din RM: Anastasia Oceretnîi — vice ministru și Vasile Cușca — șeful direcției de protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, de asemenea au luat parte din țara vecina Republica Ucraina — Alexandru Babin — președintele organizației regionale din or. Odessa Asociației Surzilor din Ucraina și Valerii Demianciuc — președintele organizației regionale din or. Jitomir Asociației Surzilor din Ucraina.
Evenimentul a avut drept scop incluziunea în societate a persoanelor cu disabilități auditive și oportunitatea de a se cunoaște și a comunica între ei, schimb experiența cu oapseții de peste hotare.
Astfel, pe durata concursului a fost ceremonia deschiderii a bazinului de înot. Onoarea de a tăia o panglica roșie a fost dispusă d-lui Vladimir Godovaniuc — directorul bazei de odihnă și Natalia Babici — prim vice președinte ASRM.
Concursul a fost compus din 4 turul: ”Vizitka”, ”Jocurile sportive (estafeta)”, ”Concurs a activităţilor culturale” și ”Concursul capitanilor echipei”

Astfel, invingători au ieșit în următorii:
I loc – ”Pirați” (echipa Casei Republicane de Cultură a Surzilor din Moldova)
II loc – ”Vest, vestul sălbatic” (echipa Federației Sportivă a Surzilr din Moldova)
III loc – ”Campioni” (Echipa Filialei Teritoriale ”Chișinău»)
IV loc – ”Nistru” (Echipa Filialei Teritoriale ”Sud»)
V loc – ”Viking” (Echipa din stânga Nistrului)
VI loc – ”Transformer” (Echipa Filialei Teritoriale ”Nord»)

Vă reamintim că echipa ”Pirați” în aceiași componența au luat parte la al IX Concurs Sportiv din Ucraina «Jocurile patriotice UTOG» între persoanleor cu deficiențe de auz și a deținut locul 6 din 22 echipe în total.
De altfel, nu este de mirare, că la concursul ”Starturi vesele ASRM — 2016” echipa ”Pirați”, avînd experiența și pregătirea fizică a luat locul 1!

Felicităm toate echipele cu locurile avansate! Fiți tari!
Ne vedem în următorea vară la concursul jubilliar ”Startur vesele ASRM” ediția a 5!

16 июля 2016 года в г. Вадул луй водэ, в Днестровском парке на базе отдыха Общества Глухих Республики Молдова «Релаксаре» состоялся IV–ый спортивный национальный конкурс «Веселые старты Общества Глухих Республики Молдова». В данном конкурсе приняли участие 6 команд из 7, подданных по заявкам, команд различных регионов Молдовы, в том числе и Левобережья.
На открытии конкурса присутствовали представители Министерства Труда, Социальной защиты и семьи РМ: Анастасия Очеретный — заместитель министра и Василий Кушка – начальник Управления политики социальной защиты лиц с ограниченными возможностями, а также гости нашего соседнего государства из Украины — Бабин Александр Васильевич — председатель Одесской областной организации УТОГ и Демьянчук Валерий Станиславович — председатель Житомирской областной организации УТОГ.
Основной целью мероприятия является интеграция в общество неслышащих граждан, знакомство и укрепление дружественных отношений между членами ОГРМ и участниками конкурса, обмен опыта с зарубежными гостями.
По ходу конкурса также состоялось открытие бассейна на нашей базе отдыха, в котором разрезать красную ленту предоставили Владимиру Годованюк, директору базы отдыха и Наталье Бабич — прим вице-президенту ОГРМ.
Конкурс состоялся из 4 туров: «Визитка», «Спортивно – подвижные игры (эстафета)», «Конкурс художественной самодеятельности» и «Конкурс капитанов команд».
По итогам конкурса победителями команд расположились следующим образом:
I место — «Пираты» (команда Республиканского Дома Культуры Глухих Молдовы)
II место — «Дикий-дикий запад» (команда Спортивной Федерации Глухих Молдовы)
III место — «Чемпионы» (команда Территориального Филиала «Кишинэу»)
IV место – «Днестр» (команда Территориального Филиала «Юг»)
V место – «Викинг» (команда Приднестровской Молдавской Республики)
VI место – «Трансформеры» (команда Территориального Филиала «Норд»)
Напомним, что команда «Пираты» в том же составе приняла участие на IX Всеукраинском спортивном конкурсе «Игры патриотов УТОГ» среди глухих и заняла 6 место из 22 команд.
Поэтому, неудивительно, что на конкурсе «Веселые старты ОГРМ — 2016» она , сохранив свою физическую форму и спортивные навыки, заняла 1 место!

Поздравляем всех победителей с призовыми местами на данном мероприятии! Так держать!

До новых встреч следующим летом в юбилейном конкурсе «Веселые старты ОГРМ»!

Читайте также: