Preloader Image

Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere.

Titlul proiectului: Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere.
Implementator: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET)

Organizațiile partenere:
• Asociația Surzilor din Republica Moldova
• Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova

Donator: Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului: Diminuarea fenomenului discriminării, aprofundarea drepturilor omului și sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de vedere, prin facilitarea dialogului, deschidere spre exterior și promovarea în societate a necesităților speciale.

Obiectivele proiectului:
• O.1 Elaborarea și editarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz” cu un tiraj de 500 exemplare.
• O.2 Promovarea bunelor modele și practici de participare nediscriminatorie la viața culturală a persoanelor cu deficiențe de vedere prin realizarea descrierii audio pentru filmul artistic „Arrivederci” și organizarea 4 proiecții publice de film în Bălți, Basarabeasca și 2 în municipiul Chișinău, cu participarea a minimum 160 de persoane cu dizabilități de vedere.
• O.3 Elaborarea și filmului documentar „Omul din lumea sunetelor. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de vedere” cu o durată de 15 minute și difuzarea lui în social media și în rețeaua de posturi TV regionale.
• O.4 Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de vedere și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Activitățile propuse spre implementare:
• Activitatea 1.1: Constituirea echipei de autori și delegarea responsabilităților
• Activitatea 1.2: Elaborarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz”
• Activitatea 1.3: Elaborarea machetei și tipărirea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz”
• Activitatea 1.4: Lansare și difuzarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz”
• Activitatea 2.1: Realizarea descrierii audio pentru filmul artistic „Arrivederci”
• Activitatea 2.2: Atelier practic de 5 zile pentru instruirea a 4 persoane în „tehnica descrierii audio”
• Activitatea 2.3: Organizarea 4 proiecții publice de film în Basarabeasca și municipiul Bălți și 2 în municipiul Chișinău
• Activitatea 3.1: Elaborarea scenariului filmului documentar „Omul din lumea sunetelor. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de vedere”
• Activitatea 3.2: Realizarea filmărilor și montarea filmului documentar.
• Activitatea 3.3: Difuzarea filmului documentar.
• Activitatea 4.1: Elaborare și confecționare baner proiect
• Activitatea 4.2: Elaborare și aprobare slogan proiect.
• Activitatea 4.3: Conferință de presă de lansare a proiectului.
• Activitatea 4.4: Realizarea a 4 spoturi video cu o durată de 30-60 secunde privind incluziunea persoanelor cu dizabilități
• Activitatea 4.5: Difuzarea spoturilor video
• Activitatea 4.6: Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice
• Activitatea 4.7: Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro democratie!”
• Activitatea 4.8: Întîlnirea on-line pe o platformă interactivă
• Activitatea 4.9: Publicații și în presa on-line
• Activitatea 4.10: Masă rotundă de evaluare a proiectului
• Activitatea 4.11: Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă
• Activitatea 4.12: Elaborarea rapoartelor narativ și financiar.

Durata proiectului: 8 luni (1 aprilie – 30 noiembrie 2016).
Bugetul proiectului: 24 600 dolaru SUA.

Vizibilitate proiect Soros

Distribuie:

Ultimele noutăți

022-72-99-25

Incluziunea socială se realizează prin efort comun.

Apelează pentru mai multe detalii.

Logo Image