Preloader Image

Denumire Proiect: Pro vot direct și secret pentru fiecare alegator!

Durata proiectului: 11/04/2014 – 01/03/2015

Parteneri: Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Republica Moldova și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

Scopul proiectului: De a contribui la mărirea gradului de respectare a drepturilor omului în Republica Moldova prin promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilitati la votul direct și secret

Obiectivele proiectului:

O1. Informarea publicului larg și instruirea publicului țintă privind necesitățile speciale a persoanelor cu dizabilitati prin organizarea atelierelor de lucru, campanii de informare in masa in perioada preelectorala.
O2. Mărirea gradului de incluziune și participare a persoanelor cu dizabilități in procesul electorale prin implicarea unei persoane cu dizabilitati locomotorii in cadrul biroului electoral al secții de votare și 15 monitori și observatori in cadrul scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014.
O3. Formarea de abilități a persoanelor cu dizabilități prin instruirea grupurilor țintă în domeniul electoral.
O4. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor invitate in cadrul proiectului.

Activitățile din proiect:

A1. Domeniul dizabilitati locomotorii

A 1.1 Organizarea unui serviciu taxi pentru persoane cu dizabilitati in ziua alegerilor
A 1.2 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a echipei BESV
A 1.3 Încadrarea a 10 persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de observatori la scrutinul din 30 noiembrie 2014
A 2. Domeniul dizabilitati de vedere

A 2.1 Simularea votului după alegeri cu „buletinul de vot incluziv”
A 2.2 Tipărirea in limbaj Braile a 50 de exemplare a „Ghidului Alegatorului”
A 2.3 Atelier informativ „Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în procesele electorale”
A 3. Domeniul dizabilitati auditive

A 3.1 Atelier informativ „Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în procesele electorale”
A 3.2 Elaborarea si difuzarea unui apel către media TV și partidele politice privind necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități auditive
A 3.3 Încadrarea a 2 persoane cu dizabilități auditive în calitate de observatori la scrutinul din 30 noiembrie 2014
A 3.4 Promovarea conceptului de translare mimico-gestual în ziua alegerilor
A 4. Activități generale Alianța INFONET

A 4.1 Atelier de coordonare a activităților
A 4.2 Misiunea de observarea pe domeniul dizabilități a alegerilor în ziua scrutinului
A 4.3. Suport pentru Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova în crearea condițiilor pentru votarea cu plicul-trafaret
A 4.4 Campanii de informare destinate persoanelor cu dizabilități
A 4.5 Crearea platformei de monitorizare a accesibilităţii secţiilor de votare
A 4.6 Masă rotundă de evaluare a proiectului.

Bugetul proiectului: 14,081.00 dolari SUA

Donator: Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională(Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Distribuie:

Ultimele noutăți

022-72-99-25

Incluziunea socială se realizează prin efort comun.

Apelează pentru mai multe detalii.

Logo Image