Preloader Image

ASRM pe parcursul ultimilor ani am implimentat Proiectul cu organizațiile: ”Soros Moldova”

• Crearea unui Centru de instruire a persoanelor cu deficiențe de auz în folosirea calculatorului ca metodă de comunicare;
• Donație de calculatoare pentru Filialele Teritoriale a Asociației Surzilor.

Proiect cu Asociația Obștească ”Asociația Creștină”AGAPE”:
— parteneriat social în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități auditive (2010- donații);
— Cursuri de calificare profesională și formare inițială în limbajul mimico-gestual (semnelor) pentru interpreți, traducători, profesori, părintii copiilor surzi și alți doritori (2014-2015);
— Promovarea limbajului semnelor de către Asociațiile Obștești în calitate de segment al societății restaurative și mijloc de soluționare al problemelor sociale a persoanelor cu deficiențe de auz ( 2015);
— Pregătiri profesionale a persoanelor care doresc să profeseze serviciul de interpretare și traducere în limbajul semnelor (2015);
— Necesitatea promovării statutului limbajului semnelor ca limbă de comunicare între persoanele surde, implimentarea ei în viața persoanelor cu cerințe speciale, în procesul educațional, oferirea șanselor egale de a beneficia de drepturile omului în viața (2015);
— Activități din domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități auditive din cadrul Asociației Surzilor RM, sub formă a diferitor donații (2015);

Asociația Obștească ”Alianța Centrelor Comunicare de Acces la Informație și instruire din RM:
Denumire Proiect: Pro vot direct și secret pentru fiecare alegator!
Durata proiectului: 11/04/2014 – 01/03/2015
Parteneri: Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități.

Infonet.MD

Titlul proiectului: Campanie de educație civică pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesele electorale în contextul alegerilor locale generale din 14 iunie din Republica Moldova.
Implementatori: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova, Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități.
Durata proiectului: 25 mai 2015 – 12 iulie 2015

Infonet.MD

Distribuie:

Ultimele noutăți

022-72-99-25

Incluziunea socială se realizează prin efort comun.

Apelează pentru mai multe detalii.

Logo Image